Новини, Политика, Шарен свят

Бюджет от близо 40 милиона лева готви Община Самоков

Бюджетът на Самоков и района за настоящата 2019 г. според прогнозите на Общината ще бъде на стойност около 39.5 млн. лв. Това бе потвърдено на публичното обсъждане, състояло се в града ни на 15 януари.
Зам.-кметът Сия Шехтанова изясни, че ще може да се разчита на още 7.5 млн. лв. европейско финансиране.
По-голямата част от бюджета ще се формира от собствени приходи. Предвиждат се данъчни приходи от 3.8 млн. лв., в това число от данък върху недвижимите имоти – 1.3 млн., от данък върху превозните средства – 1.2 млн., от данък при придобиване на имущество – 700 хил., от туристически данък – 550 хил. лв.
При неданъчните приходи най-голям е делът на такса битови отпадъци – 2.2 млн. лв., приходите от проажба на стоки и услуги – 1.5 млн., от наем на земя – 1.1 млн., от продажба на земя – 600 хил., от наем на имущество – 500 хил., от такса за технически услуги – 250 хил. лв. и др.
Най-много от разходите – около 35 % /към 14 млн. лв./ се отделят за сферата на образованието.
Най-големите обекти според проектосписъка за капиталовите разходи през годината, представен от инж. Павлин, пък са санирането на сгради по три договора, подмяната на ВиК мрежата и реконструкцията на ул. „Преспа” /главната улица на кв. „Самоково”/, обновяването на пътя за Драгушиново и Злокучане, рехабилитацията на пътищата за Белчин и за Доспей, ремонт на пътя в Околите, продължаващото благоустрояване на централната градска част, изготвянето на нвестиционен работен проект за нов център на Боровец.
Предвиждат се ремонти на улиците „Христо Смирненски”, „Връх Мусала”, „Христо Ботев”, „Подридна”, „Отец Паисий”, „Търговска”, „Рилска малина”, благоустрояване в пространствата между блоковете в кварталите „Самоково” и „Възраждане” и на входно-изходното пространство откъм Ихтиман, ремонт на тротоарите на мостовете на р. Искър, реконструкция в района на р. Гръчко дере, изграждане на Център за обществена подкрепа, оформяне на велосипедни алеи и на Пътека на здравето на Ридо, укрепване на новия гробищен парк, осъществяването на т. нар. дребномащабни мерки във всички села на общината и др.
Планират се още благоустрояване и изграждане на спортни площадки в ПГ „Константин Фотинов”, ОУ „Христо Максимов”, НУ „Станислав Доспевски”,
ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”. Ще продължи строителството на физкултурния салон в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Зам.-кметът Люба Кленова представи културния календар на Общината за годината. Наред с многобройните традиционни чествания ще бъдат организирани и Ден на дарителя, Щъркелови празници в Поповяне, фестивали „С песните на Кремена Станчева” в Ковачевци и „Яворови сватби” в Бели Искър. Планира се ремонт на Доспевската къща. Ще бъде издигнат и паметник на проф. Васил Стоин.
Активно участваха в разискванията по бюджета кметът на Говедарци Георги Шуманов, кметът на Драгушиново Георги Хаджийски и още няколко граждани. Поставени бяха въпроси, свързани с канализацията на Искровете, благоустрояването на селата и и изграждането на екопътеки, съотношението между осигуряваните приходи и съответните разходи за отделни населени места, откриването на нови работни места, организацията и таксуването в т. нар. диви къмпинги покрай р. Искър, грижите за социално слабите и др.
Кметът Владимир Георгиев и заместничката му Шехтанова отговориха на въпросите. Подчертано бе, че всички споделени мнения, предложения и препоръки ще бъдат взети предвид при по-нататъшното обсъждане на бюджета в постоянните комисии към Общинския съвет и при окончателните разисквания и приемането на основния финансов закон на общината за годината на сесията на местния парламент на 31 януари.
Кметът Георгиев заяви, че повечето преходни обекти трябва да се завършат през настоящата година. Самият той при подготовката на бюджета е обиколил селата в общината и на място се е запознал с най-важните проблеми, свързани най-вече със състоянието на водопроводната и канализационната мрежа и с благоустрояването.
Георгиев допълни, че освен дребномащабните мерки, в проектобюджета са предвидени и много други инвестиции в отделните населени места, които ще допринесат за създаването на по-добри условия за живот в селата. Изтъкнато бе още, че ще се търси съдействието на Министерството на околната среда и водите за възстановяването на праговете на Искъра в очертанията на града ни.
Сия Шехтанова обобщи, че бюджетът е балансиран и няма дефицит.
На публичното обсъждане присъстваха и зам.-кметът Васил Сайменов, общински съветници, отговорни служители от общинската администрация, представители на различни институции и др.
В отделна публикация в настоящия брой даваме повече информация за предстоящите заседания на постоянните комисии, подготвящи първата за годината общинска сесия в края на януари.

Тодор Попов

Leave a Reply