Новини, Шарен свят

Възрастта и стажът за пенсиониране нарастват

Снимка: архив

От 1 януари 2020 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите вече е 610 лв.
От Новата година продължава и увеличението на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране. За жените от най-масовата, трета категория труд, възрастта се увеличава с два месеца спрямо 2019-а и вече е 61 години и 6 месеца. За мъжете увеличението е с един месец и става 64 години и 3 месеца.
За да се пенсионират, жените вече трябва да има 35 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете стажът е вече 38 години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца повече в сравнение с миналата година.
Ако хората нямат право на пенсия, защото не изпълняват посочените условия за възраст и стаж, те могат да се пенсионират на възраст 66 и половина години при поне 15 години действителен стаж.
Крайната цел на плавното повишение на пенсионната възраст е тя да се изравни и за мъжете и за жените да стане 65 години през 2037 г.
Таванът на пенсиите сега остава 1200 лв. До 1 юли минималната пенсия ще бъде 219,43 лв., след което ще стане 250 лв. Също от 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., ще се увеличат с 6.7 %.
Запазва се периодът на изплащане на обезщетението за бременност и раждане – 410 дни, както и обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – 380 лв.
Минималните осигурителни доходи също остават без промяна спрямо 2019 г. с изключение на случаите, за които минималният доход е по-нисък от минималната заплата за страната. Тогава той се приравнява на новия размер на минимална заплата – 610 лв.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се нараства от 560 до 610 лв.а за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – от 400 на 420 лв.
Запазват се и миналогодишните размери на обезщетенията за безработица – минималното е 9 лв. на ден, а максималното – 74,29 лв. 
През 2020-а се запазва и режимът на изплащане на болничните – първите три дни от работодателя, а след това от ДОО /Държавното обществено осигуряване/. Запазват се също периодът и обезщетенията при раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Остават непроменени и осигурителните вноски и разпределението им в съотношение 40 към 60 %.

Leave a Reply