Новини, Политика

Георги Хаджийски участва в Третия конгрес на ПП НФСБ

Националният фронт за спасение на България проведе на 28 октомври в София своя Трети конгрес, на който присъстваха 147 делегати. Конгресът прие със 147 гласа „за” отчета за дейността на партията на председателя на ПП НФСБ Валери Симеонов за периода от Втория конгрес през 2014 г. досега.
В работата на конгреса като делегат участва председателят на организацията в Самоков Георги Хаджийски. За председател на партията бе преизбран Валери Симеонов, а за негови заместници – Данчо Хаджиев, Валентин Касабов и Борис Ячев.
Конгресът утвърди състава на национален политически съвет, в който, освен влизащите по право регионални и областни координатори, бяха избрани Петьо Георгиев, регионалният координатор за Пловдив Костадин Гаров, синът на Николай Хайтов – Александър, Петко Събев и областният управител на Стара Загора Гергана Михова. За председател на националната контролна комисия бе преизбран народният представител Христиан Митев.
Конгресите вече ще се провеждат през 4 години, а събранията на общинските организации – през 6 месеца. Ще се създаде и младежка организация на партията.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*