Новини, Шарен свят

„Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”

Проект под този надслов бе представен в Самоков на 14 март. Целта е да се формира регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие в Софийска област. Водеща организация е фондация „Съвременност” от Ботевград, а ръководител на проекта – Янка Александрова. Партньори са Ирена Петкова и Венцислава Асенова от Областната администрация и гимназията с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов” в Правец, представлявана от ученически екопарламент.
Г-жа Петкова говори за задачите на включилите се в работата 6 общини – Самоков, Своге, Сливница, Ботевград, Правец и Костенец. На територията на региона има 2 резервата, 2 национални парка, 2 природни парка, 28 природни забележителности, 32 защитени местности. Дейностите ще се насочат към събиране на информация за биологичното разнообразие, участие на местните общности в опазването му, осъществяване на инициативи в училищата. Работата ще приключи с издаване на албум за уникалните места и на брошура с карта на екопътеките. Резултатите от конкурса „Моята зелена идея” пък ще се отчетат на 17 май, когато ще бъдат наградени и първенците.
Г-жа Асенова запозна присъстващите с обектите, към които ще бъде насочена дейността. За нашата община такъв обект е екопътеката „Бели Искър”.
На срещата присъстваха ученици от СОУ „Отец Паисий” и Професионалната гимназия по туризъм. За работа на екоклубовете говориха ръководителите им в двете училища – Емилия Бонева и Михаил Михайлов, както и директорката на „Отец Паисий” Лиляна Минкова. Особено впечатляваща е дейността на екоклуба в това училище, който е с 10-годишна история. Лазар Арангелов от Национален парк „Рила” пък запозна присъстващите с особеностите на парка.
Предстои активна работа за изпълнение на целите на проекта.

Е. Иванова

2 Comments

  1. Александър

    Защо няма по-подробна информация за този проект в интернет.
    Ако бъркам , би ли могъл някой да ми предостави линк!

  2. Тук има инфо

    http://www.balkanec.bg/rabotna-sreshta-po-proekt-grajdansko-obshtestvo-i-mestna-vlast—partnyori-za-zelen-region-(snimki)-10924.html

    Тук има информация за проекта в други градове, но за Самоков не успях да открия.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*