Новини, Шарен свят

Данък сгради и такса смет ще плащаме от 1 март

Плащането на данък сгради, такса смет и данъка на моторните превозни средства ще започне от 1 март, съобщиха от общинската администрация. До 30 април може да се ползва 5 % отстъпка. 30 юни пък е крайният срок за плащане на първата вноска.
1 март е крайния срок за внасяне на изравнителния туристически данък за 2011 г. До 30 януари бе срокът за подаване на декларации от данъчно задължените лица. Стана ясно, че в Общината са подадени 94 декларации. До 15 февруари пък бе срокът за внасяне на туристическия данък за изминалия месец на 2012 г.
Налозите могат да се платят на касите на отдел “Местни данъци и такси”, които вече се намират на партера в сградата на Общината.
Плащането може да стане и чрез системата “Изипей”, с която местната управа подписа договор.
Гражданите ще получат информация за дължимите суми. Съобщенията сега се подготвят в “Местни данъци и такси”. Чрез обществена поръчка ще бъде избрана фирмата, която да разпечата съобщенията. Основен критерий при избора, както заявиха от местната администрация, ще бъде икономическата изгода.
Самите съобщения ще бъдат различни от друга година и ще съдържат информация за задълженията за данъка за недвижимо имущество за 2012 г., за дължимия данък за моторни превозни средства, размера на такса смет за тази година, както и информация за задължения от предишни години и лихвите по тях. Запознати поясниха, че в новите съобщения информацията ще бъде много подробна и обособена и в таблици.
От общинската администрация призовават гражданите да разгледат внимателно информацията в съобщенията и ако в нея става дума и за вече продадени имоти или автомобили, веднага да сигнализират, като носят със себе си и необходимите документи в отдел „Местни данъци и такси”, за да бъде отписана съответната партида.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*