Новини, Политика

Кметът Вл. Георгиев: “Данъците за жилищните имоти не се променят”

Владимир Георгиев

– Г-н Георгиев, в началото на новата година особено актуален е въпросът за данъците, които ще плащаме. Какви са промените в тази насока в общината?
– Данъците за жилищните имоти не се променят. Такса смет за физическите лица също не се променя и остава 2,2 промила от данъчната оценка на имота за града и 4 промила за селата. А за юридическите лица данъкът се увеличава от 1 на 1,4 и по този начин се изравнява със ставката за гражданите /по закон този данък може да достигне дори 4,5 промила/. Фирмите могат да избират как да плащат за такса смет – дали на основата на данъчната оценка на имота или на броя на контейнерите.
Увеличение има и за такса смет за вилните зони. Досега от там за около 700 партиди се получаваха едва 7000 лв. за сметосъбиране. Сега увеличението е от 2 до 7 лв. на имот и се очаква да се съберат към 10 хил. лв. Трябва да се има предвид, че от тази година ще плащаме по 30 лв. на тон смет, защото нямаме депо, което прави допълнително 340 хил. лв. натоварване на бюджета.
Интересно е да се знае още, че само парите, получени от данък недвижими имоти, могат да се ползват за капиталови вложения.
– А има ли увеличение на данъците за автомобилите?
– Няма. Единствено ще плащат 15 % повече собствениците на леки автомобили от висок клас, които в общината са общо 295.
– А как стои въпросът с таксите за изповядани сделки при нотариус за продажби на недвижими имоти?
– Това са еднократни такси. Сега се изповядват тези сделки преди всичко върху данъчната оценка на имота, която е много по-ниска от търговската му стойност. Това, както и по-малкият интерес за закупуване на имоти, е причина за намаляване на приходите в бюджета. Затова Общинският съвет реши този данък да се увеличи от 2,5 % на 3 %.
– От туристическия бранш твърдят, че и при тях има увеличение?
– Промени има само в Боровец. Досега плащаха за 30-процентна годишна заетост на легла. Сега ще се плаща според заетостта на леглата. Всъщност не се вдига налогът, а се връща старото положение от 2010 г. Така вече ще се плаща за реално ползвани нощувки. А и получените пари от туристическия данък ще се ползват само за развитие на туризма.

Интервюто взе:
Евгения Попова

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*