Здраве

„МБАЛ-Самоков” почете Световния ден на стерилизацията

Самоковската болница отбеляза Световния ден на стерилизацията – 10 април, с Ден на отворените врати за служители на болницата, които желаят да разгледат процесите в Централна стерилизация.
Както поясниха медици, стерилизацията представлява пълно очистване на различни предмети и оборудване от живи микроорганизми. В звеното се осъществяват на централизиран принцип всички дейности по обработка и стерилизация на медицинските изделия с цел да се отстрани риска от предаване на зараза чрез използваните в лечебното заведение инструменти, консумативи и други медицински изделия.


Централната стерилизация е изключително важно звено при осъществяване на хирургичните процедури. То гарантира спазването на стандартите за качество и сигурност при оказването на медицинска помощ.
От ръководството на болницата поясниха, че „МБАЛ-Самоков” е активен член и партньор на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо”, която от своя страна пък членува в Международната федерация по контрол на инфекциите (IFIC).

Leave a Reply