Здраве, Новини

Национална награда за самоковската болница

С плакет от сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” бе удостоено „МБАЛ-Самоков” ЕООД на изява в Народното събрание на 16 ноември. На 10-годишнината на сдружението бе посветена дискусия, в която участваха и кметът на Самоков Владимир Георгиев, управителят на болницата д-р Красимира Ковачка и гл. мед. сестра Ангелина Гавраилова.
Изявата премина под патронажа на парламентарната комисия по здравеопазване и бе част от проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Проектът, стартирал през 2010 г., обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор, като целта е да се подобри сътрудничеството между личните лекари, здравните медиатори и здравните инспекции.
Във фоайето на Народното събрание, на 4 щанда, открити от председателя на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, присъстващите се запознаха с дейността на здравните медиатори. Догодина в страната ще работят като медиатори 230 души в общо 117 от всичко 264 общини. Тази дейност сега се финансира от държавата.
В нашата община работят трима здравни медиатори – двама в Самоков и един в Ковачевци. „МБАЛ-Самоков” пък участва в проект „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства“. В изпълнение на проекта са осъществени акушеро-гинекологични прегледи на 100 здравно неосигурени жени и са проведени изследвания за хепатит В, хепатит С и ХИВ. Проектът се реализира през 2016-а и 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*