Кухня, Новини, Шарен свят

Нова възможност за подпомагане с храни на социално слаби

Фондация „Ако си дал…!” съвместно с големите хранителни вериги са регистрирали Национална хранителна банка. Целта е да се подпомогнат хора в неравностойно положение и социално слаби, като чрез осигуряване на храни ще се покриват техни нужди от първа необходимост. Националната хранителна банка обединява складове за безвъзмездно раздаване на хранителни продукти. Стремежът е такива складове да има във всички градове в страната.
Искане от Националната хранителна банка за предоставяне на подходящо помещение за склад в нашия град е изпратено и до кмета на общината и до председателя на Общинския съвет в Самоков. От Общината уведомиха, че се обсъжда вариант за предоставяне на помещение в сградата на Социалния център в „Кутна хора” /кв. „Възраждане”/. Има се предвид, че по този начин там ще се концентрират и предлагат различни по вид социални услуги.
Очаква се Общинският съвет да реши помещението да бъде предоставено на Националната хранителна банка безвъзмездно. Така ще се създадат условия за снабдяване на правоимащите от града ни с продукти от първа необходимост.

Leave a Reply