История, Култура, Новини, Читателски, Шарен свят

Новият парк да се нарича „Крайискърец”

Предложение

При откриването на новия парк /всъщност официално откриване нямаше/ бе споменато, че може да се обяви конкурс за име на парка. Сега съществуващото название „Крайречна зона” е работно – надявам се, и ми звучи като… „Зона, свободна от ядрени оръжия”.
Не знам дали вече има предложения за име на парка и макар че съм сигурен, че официалните лица в общината няма да обърнат внимание на предложението ми, като дошло от скромна и незначителна личност, все пак да си кажа какво мисля.
Не е излишна в случая и малко история. В началото на 60-те години на миналия век там, където сега е входът на парка – откъм североизток, при светофарите, бе изградено, доколкото си спомням на бригадирски начала, езеро – т. нар. Синьото око. По онова време кмет на Самоков бе Методи Лалов – инициативен, енергичен човек, макар да предприемаше и някои странни начинания. Пак по това време бе осъзната нуждата от подобен парк и бе поставено неговото начало.
Сега обаче, имайки предвид различни исторически, фолклорни и местни понятийни традиции, разсъждавайки съвсем отговорно, в чисто самоковски дух, като истински кореняк самоковец, предлагам новият парк да се нарича „Крайискърец”!
Целият район между двата моста, а и по-нагоре, откъэм източната страна на Искъра – към старата част на града ни, винаги се е наричал Крайискъро, а живеещите там – крайискърци. Дори улицата се е наричала „Крайискърска”. От този район е и големият самоковски художник Христо Йончев-Крискарец, който точно от името на родната си махала – т. е. като крайискърец, е създал псевдонима си – Крискарец. Голям любител на родния си град и на Рила, той е оставил името си на Йончевото езеро в Мальовишкия дял на планината.
Ако на някого по-добре звучи като евентуално бъдещо име на парка „Крискарец”, нека да бъде така. Името може дори да се напише и на подходяща морена в парка. Но все пак мисля, че „Крайискърец” като име е по-добро. Чисто самоковско, оригинално, традиционно, гордо!
Както аз, въпреки скромността си, се гордея, че съм гробищарец, т. е. от друга емблематична махала на Самоков – Гробищаро!
Идеята ми бе подсказана и обсъдена с приятели и приета в голяма степен почти единодушно!

Христо Христов

Leave a Reply