Новини, Политика

Общинският съвет в Самоков прие бюджет от 39 570 265 лв.

Снимка: архив

Общинският бюджет за 2019 г. ще бъде на стойност 39 570 265 лв. Общинарите взеха решението си на първата за годината сесия, състояла се на 31 януари.
Предвижда се приходите за делегирани от държавата дейности да възлязат на 18.9 млн. лв., а общата субсидия за тези дейности да е в размер на 16.5 млн. лв.
Планира се приходите от местни дейности да бъдат 20.6 млн. лв. /над 52 %/, от които данъчни приходи – 3.8 млн. лв. От такси ще се съберат към 3.2 млн. лв., включително от т. нар. такса смет – около 2.2 млн. лв.
Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване включва 202 700 лв.
Бюджетът е балансиран. Разходите възлизат на 39 570 265 лв., от които за местни дейности – 20.6 млн. лв. Резервът за непредвидени и/или неотложни разходи е в размер на 469 244 лв.
Най-големи са разходите за образование – 14.5 млн. лв. – към 36 % от всички разходи.
Програмата за капиталови разходи пък е на стойност 7 555 375 лв.
Планирани са средства за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линиите за Клисура и Гуцал. Общо 10 хил. лв. ще се изразходват за стипендии на изявени ученици и студенти.
Читалищата ще бъдат подкрепени с 502 970 лв., а спортните клубове и организирането на състезания – с 263 632 лв.
Предвидените средства за фонд „Култура” са 356 739 лв., включително 283 865 лв. за разходи по културния календар на общината.
Гласувани бяха 14 800 лв. за представителни цели и 5000 лв. за
международна дейност на кмета.
Парите за представителни цели на кметовете на села и кметските наместници са 11 800 лв., а средства за празници в селата – 36 500 лв.
Определени бяха и 7400 лв. за представителни цели на председателя на Общинския съвет.
Уточнен бе и максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в размер на 1 437 865 лв.
През тази година се планира да бъдат събрани към 500 хил. лв. от просрочени вземания.
До 97 хил. лв. ще бъдат използвани за съфинансиране по проект „Красива България”.
През годината ще се работи и по изпълнение на проекти по европейски програми на обща стойност 7.4 млн. лв.
Ръководителите на звена, финансирани от общинския бюджет, трябва да представят в едномесечен срок в общинската администрация конкретни мерки за изпълнение на приетия бюджет.
Проектът за бюджет бе представен на сесията от зам.-кмета Сия Шехтанова.
Съветникът Васил Зашкев заяви, че няма да подкрепи бюджета, тъй като, по думите му, парите на данъкоплатците се изразходват нецелесъобразно, а и в разработката нямало нищо стратегическо, което да задържи младите хора тук.
Според Венета Галева предвидените за кметствата средства били като миналогодишните. Тя предложи и финансирането на скиорите-ветерани да нарасне от 3000 лв. на 4000 лв.
Светлана Атанасова изрази мнение, че Общината изостава по отношение на инвестициите. Трябва да се привличат инвеститори, туризмът да се развива, нови работни места да се разкриват, допълни Атанасова.
Д-р Димитър Панев настоя да се вземат мерки за по-добро отопление през зимните месеци на коридорите в поликлиниката.
На образователната система и на спорта да се обърне по-голямо внимание, препоръча пък инж. Петър Георгиев. Особено важно е учебните заведения да подготвят своите възпитаници така, че младите хора да могат да се реализират в Самоков и района. Георгиев поздрави Общината за подготвения добър бюджет, но същевременно предупреди, че е много важно и как се оползотворяват парите, дали се работи качествено.
В отговор на въпросите кметът Владимир Георгиев изтъкна, че са предвидени доста бюджетни средства за водоснабдяване и асфалтиране в селата и отхвърли някои внушения, че капиталовата програма е голяма, защото годината е “изборна”, като посочи, че подобни са били капиталовите програми и за предишни години. Кметът обяви за стратегически предвидените дейности в кв. „Самоково”, където ще бъде извършена цялостна реконструкция на водопроводната мрежа и на главната улица „Преспа”. Георгиев каза още, че ще осигури свои средства за скиорите-ветерани, ако това се наложи.
В крайна сметка бюджетът бе приет с 25 гласа “за” и двама въздържали се /В. Зашкев и д-р Панев/.
Повече подробности за бюджета „Приятел” публикува в бр. 3 от 18 януари т. г. Подробности пък за капиталовата програма – какво ще се строи и ремонтира през настоящата година, очаквайте в следващия брой.

Leave a Reply