Новини, Политика

Партиите могат да се финансират от юридически лица, ЕТ, граждани на ЕС

Регистрацията на партиите за местните избори започна на 2 септември и ще продължи до 11 септември. Вотът, както се знае, е на 27 октомври.
Според условията за участие кандидатите за кметове и за общински съветници трябва да имат постоянен и настоящ адрес в България и в конкретната община, за която ще се състезават. При това кандидатите трябва да са заявили своята уседналост 6 месеца преди изборите – 26 април т. г.
Както е известно, наскоро бе изменен и Законът за финансиране на партиите. Сега вече се допуска финансирането на партии от юридически лица, еднолични търговци, както и от граждани на Европейския съюз. Гражданите на ЕС дори имат право да се кандидатират и за кметове, и за общински съветници.
По отношение на първия тур председателите на секционни комисии ще получават по 100 лв., зам.-председателите и секретарите – по 90 лв., членовете – по 80 лв. Към тях допълнително, ако съответният член, председател, зам.-председател и секретар, са участвали в обучение, ще получат допълнително по 10 лв. Представителите на секционните комисии, които ще предават книжата в Общинската избирателна комисия, пък ще получат по 25 лв. допълнително.
За втория тур заплащането ще бъде по-скромно, тъй като тогава се очаква и работата да бъде по-малко.
Надеждите са, че по-доброто заплащане ще направи по-ефективна дейността на комисиите в изборния ден.

Leave a Reply