История, Култура, Новини, Образование

Посетихме Шишманово кале и етнографския музей в Бели Искър

Колко знаем за историята на родния си край? Понякога се срамуваме, че близки до нас древни места са ни непознати, не сме ги виждали. И много добри са инициативите за участие в ученически проекти, които ни дават възможност да опознаем културата, дори тя да не е съотнесена към нашия етнос.
Като участници в проект за интеграция на ромския етнос – “Учим заедно и успяваме”, ние от клуб „Подготовка за хепънинг” към ОПУ “Неофит Рилски” наскоро посетихме м. Шишманово кале. Отдалече видяхме големия кръст, символ на християнската вяра. Любопитството ни поведе по тясна пътечка нагоре, сред шубраци и дървета. Древните камъни и очертания ни се сториха сякаш познати, като снимки от учебник по история. Разгледахме възстановката на крепостната стена и кулата, трона в древната базилика, колоната, представихме си древния храм. Учителката ни разказа, че върху тази земя е имало антично тракийско селище преди Христа, а по-късно /12-14 в./ тук е бил средновековният Самоков. Снимахме се за спомен и се почувствахме волни като птици, защото отгоре виждахме като на длан родния град.
Екскурзията ни продължи до с. Бели Искър, където посетихме етнографския музей. Манекени в автентични народни носии ни посрещнаха. Любезната домакиня Олга ни разказа легендата за името на селото, говори ни и за обичаите на местните хора. Някои от нас седнаха зад стана за тъкане, докоснахме се до хурката, вретенето и чекръка, трикраките столчета и софрата. Разгледахме и сцената на читалището, и библиотеката.
Споменът за тези паметници от нашата история ще живее у нас дълго.

Ученици от клуб „Подготовка за хепънинг” към ОПУ „Неофит Рилски”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*