Зимни спортове, Новини, Спорт, Туризъм, Шарен свят

Представят проекта за нов център на Боровец на 27 април

В конферентната зала на хотел „Арена“ на 27 април, петък, от 14 ч. ще бъде представен проектът на William Matthews Associates и Stephen George International Bulgaria, спечелил международния архитектурен конкурс за Нов център на Боровец. На представянето ще бъдат наградени и първите пет класирани проекта.
Както вече е известно, на местата от второ до пето бяха класирани проектите на „Агенция Дизайн и Архитектура” АД–АДА, „Проджект Витае” ЕООД, „Институт за градско планиране” АД и Critical Design Studio от Турция.
В конкурса са участвали с проекти 40 кандидати от 17 държави. Освен парична награда от 20 000 лв., екипът-победител получава правото за пряко договаряне на работна фаза на инвестиционен проект. Класираните на второ и трето място получават премия съответно от 12 000 лв. и от 8000 лв., а за четвърто и пето място наградите са по 5000 лв.
Класирането е извършено от жури в състав: арх. Рита Юстесен, директор на отдел “Планиране и архитектура” в общинското инвестиционно дружество на Копенхаген /Дания/, арх. Павел Янчев от Art & Build – Брюксел /Белгия/, арх. Мариус Мове, съсновател на Atelier Oslo в Осло /Норвегия/, доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, преподавател в Университета за архитектура, строителство и геодезия, арх. Ваня Серафимова, управляващ партньор в „Серафимов студио”, арх. Надежда Клинчева, гл. архитект на Община Самоков, и Ангелина Вангелова, юрист, секретар на Общината.
Конкурсът бе организиран от Общината с подкрепата на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите, Съюза на урбанистите и платформата за градски проекти Urbanistas.eu.
Класираният на първо място проект предлага безопасна полупокрита ски, велосипедна и пешеходна връзка между пистите и станциите на лифтовете, осигуряваща добра организация на движението и комуникациите. В пространството се предвижда да се обособят търговски площи, информационен център, места за спорт и възстановяване, за изложби, както и терен за подземно паркиране. Предложението обвързва публичните пространства с парковата среда в т. нар. Златен триъгълник, като изцяло я запазва, а се и съобразява с културно-историческите забележителности в района.
Заданието на конкурса е отразило резултатите от състоялите се през 2016 г. обществено допитване и две обществени обсъждания – в Самоков и в София, както и препоръките на работна група от специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*