Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 25.03.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 19 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 562
09:00 Да бъдеш Ева – 113 еп. повторение
09:45 Светът и ние: Швейцария /док. филм/
10:05 С мисъл за вас
10:20 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 141 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ветрове на страстта
13:15 Тема повторение
13:45 Изворче 530
14:15 Музика
14:40 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отстояване
16:30 Светът и ние: Стокхолм /д.ф./
16:50 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 142 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 114 еп.
22:05 Игр. филм: Съблазнителката
23:50 Новини
00:00 Спортен обзор
00:10 Фолклорна трапеза 151
01:10 Сентенции

ВТОРНИК – 20 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 114 еп. повторение
09:45 Найтмен – 27 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 142 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Конкуренти
13:30 Фолклорна трапеза 151
14:30 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Телесен ребус
16:35 Найтмен – 28 еп.
17:25 Изумрудената огърлица – 143 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 562
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 115 еп.
21:55 Игр. филм: Бягащата жена
23:25 Новини
23:35 Тема повторение
00:05 Сентенции

СРЯДА – 21 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 115 еп. повторение
09:45 Оранжерия без стъкла /док.филм/
10:10 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 143 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Завинаги
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Опасен риск
16:30 Островът на птиците /док. филм/
16:55 Детски свят/ Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 144 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 603
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 116 еп.
21:55 Игр. филм: Смъртоносна игра
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 562
00:10 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 22 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 116 еп. повторение
09:45 Светът и ние: Стокхолм /док.филм/
10:05 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 144 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ругантино
13:30 Балкан фолк 603
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Един за всички, всички за един
16:25 Фестивалът „Авиньон” /док.филм/
16:40 Детски свят/ Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 145 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 531
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 117 еп.
21:55 Игр. филм: Съдбовна точка
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 603
00:20 Сентенции

ПЕТЪК – 23 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 117 еп. повторение
09:45 Найтмен – 28 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 145 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Понтормо
13:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Падащо небе
16:30 Найтмен – 29 еп.
17:20 Изумрудената огърлица – 146 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 350
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 118 еп.
21:55 Игр. филм: Злото няма почивен ден
23:25 Новини
23:35 Изворче 531
00:05 Сентенции

СЪБОТА – 24 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 118 еп. повторение
09:45 Песни за душата 563
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 146 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Моцарт и китът
13:15 Багрите на българското 350
13:45 Бялата порта на Рила 1 /концерт/
15:05 Игр. филм: Лов на пирани
17:05 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 147 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 152
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 119 еп.
21:45 Игр. филм: Тайната на хълма
23:15 Багрите на българското 350
23:45 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 25 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Да бъдеш Ева – 119 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Да сме живи, да сме здрави 580
10:45 Сентенции
11:00 Изумрудената огърлица – 147 еп.
11:45 Игр. филм: Едисън
13:15 Да сме живи, да сме здрави 580
13:45 Англия /док. филм/
14:00 Фолклорна трапеза 152
15:00 Игр. филм: Музика на късмета
16:35 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 148 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Да сме живи, да сме здрави 580
19:15 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 120 еп.
21:45 Игр. филм: Годеница от Париж
23:10 С мисъл за вас
23:25 Сентенции

Leave a Reply