Новини, Шарен свят

Ремонтът на бившия родилен дом започна

С водосвет, отслужен от протоиерей Михаил Колев, архиерейски наместник в Самоков, в понеделник, на 7 август, започна основен ремонт на сградата на бившия родилен дом, където сега се помещават Общинското лесничейство и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
След проведена процедура по обществена поръчка Общината е подписала договор с избраният изпълнител – „К Л Билд” ЕООД с представител Благой Методиев.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна на церемонията в понеделник, че с изпълнението на проекта не само ще се подобри обликът на зданието и на околното пространство, но и че ще се създадат условия за значителни икономии на енергия за отопление.
Инж. Цветан Михов, гл. инженер на фирмата-изпълнител, декларира, че обектът ще бъде предаден в срок и при необходимото качество.
Кметът Георгиев и инж. Михов поставиха церемониално изолационно пано на стената до входа на сградата. По този начин символично бе даден и старт на строително-ремонтната дейност.
Проектът предвижда цялостна подмяна на дограмата, поставяне на топлоизолация и ремонт на фасадата, ремонт на покрива, подмяна на бетоновите козирки и изграждане на нова козирка на входа, както и поставяне на тротоарна настилка.
Стойността на договора е 114 хил. лв. 40 % от тези средства осигурява „Красива България”, а 60 % – Общината. Ремонтът трябва да приключи за 3 месеца. Съгласно изискванията на проект „Красива България” тук ще се трудят и безработни, преминали обучение за работници в строителството. Самите строително-ремонтни дейности започнаха веднага, още в понеделник.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*