Новини, Образование

Санкции за родителите, ако децата не посещават училище

Общо 4784 са децата и младежите на задължителна предучилищна и училищна възраст, които имат адресна регистрация на територията на Самоковска община. При проверките специално сформираните 10 екипа с представители на различни институции са посетили 401 адреса. По сведения от общинската администрация, станало е ясно, че 294 деца и младежи не са записани в училище. Общо 55 от тях са навършили 16 години. През 2016 г. общият брой на незаписаните деца е 25. Преди 2016 г. пък 471 са отпадналите ученици, като от тях 345 са навършили 16 години.
Проверките са показали, че най-много сега са децата – 123, необхванати в предучилищното обучение. Тези момичета и момчета подлежат на задължително образованиe, но не са записани в детски градини. От определените за проверка 61 деца не са открити на посочения адрес, 188 са напуснали града, а 11 не са записани по здравословни причини. Родителите на 9 деца отказват да ги запишат, като се позовават на социални и други причини. Още 9 деца не са записани поради промяна в семейното положение. Протоколите от проверките са изпратени в Министерството на образованието и науката.
Отпусканите семейни и други помощи в натура ще се съобразят с резултатите от своеобразната анкета. Ще има и санкции за родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Предвижда се и създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на санкции по Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.

1 Comment

  1. картоф компиров

    нещата са повече от ясни-в самоков има огромен брой ученици,които фигурират само на хартия,но физически не в училищата и проблемът се задълбочава…кашата е пълна,а разходите на държавата са огромни…има цели паралелки фантоми,
    достатъчно е само да се разходите из самоков,за да видите колко много ромчета се разхождат безцелно понякога и с техните родители.част от тях висят в казино “ларж”,харчейки двата лева дадени им за закуска!нещата са извън всякакъв контрол!благодарение донякъде и на кметовете,които докараха цигани от цяла българия,за да ги интегрират…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*