Новини, Политика

Сесията на Общинския съвет се отложи

Насроченото за четвъртък, 25 юни, заседание на Общинския съвет, бе отложено заради усложнената епидемична обстановка и въведените във връзка с това мерки. Нова дата за сесията засега не е определена.
На заседанието според предварителния дневен ред трябваше да се разгледат годишните отчети на общинските търговски дружества и общинските предприятия, предложения на постоянните комисии на местния парламент /които вече са провели своите заседания/ и докладни записка на кмета на общината.

Leave a Reply