Новини, Политика

Стойчева става зам.-шеф на делегация на общините в Съвета на Европа

Председателката на Общинския съвет в Самоков Силвия Стойчева е номинирана за заместник-ръководител на делегацията на Националното сдружение на общините в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.
Решението е на Управителния съвет на сдружението и е в сила за мандата до 2016 г. Съгласно регламента самото решение е внесено за одобрение от правителството.
Конгресът на местните и регионалните власти е един от основните органи на Съвета на Европа. Страната ни е член на Конгреса от 1992 г.
В работата си този орган се ръководи от Европейската харта за местно самоуправление, в която са провъзгласени правото на автономност на вземане на решения, задължителният избор на ръководните органи, правото самостоятелно да се управлява бюджета и др. Конгресът следи за развитието на местното самоуправление и във връзка с това организира наблюдателски мисии в отделни държави.
Сесии на този орган се провеждат два пъти годишно – през пролетта и есента, в Страсбург. Заседанията на комисиите пък не рядко се организират на други места.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*