Новини, Обяви

Счетоводна къща “Пашов и син” ЕООД – гр. Самоков предлага разнообразни услуги

Счетоводна къща “Пашов и син” ЕООД – гр. Самоков предлага:

– текущо водене на счетоводството – месечни ДДС и Интрастат декларации, декларации по ЗКПО И ЗДДФЛ, справки и отчети на НСИ, текущо изчисляване на данъци
– счетоводни консултации – избор на счетоводна политика и/или по приложението на НСФОМСП и МСФО, консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси
– изготвяне на финансови отчети и доклади – съгласно българското счетоводно законодателство
– обработка на възнаграждения и администриране на персонал

Офисът се намира в гр. Самоков, кв. “Самоково”, ул. “Л. Чакалов” № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2 /Общински блок/.
Е-mail: pashov@b-trust.org, телефони: 0887 313 103, 0888 978 338, 0889 191 338 – Ангел Пашов

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*