Новини, Образование, Туризъм

Ученици от Гимназията по туризъм се научиха да работят с карта и компас

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм, включени в дейност „Прозорец към природата” с ръководител Николай Ковачев и в дейност „Млад природолюбител” с ръководител Михаил Михайлов проведоха зимен преход и посетиха м. Черната скала край Боровец. Младите хора се запознаха с историята на тази забележителност, получиха практически познания как да се ориентират в планината, как да работят с карта и компас, и провериха своите физически възможности сред сняг и слънце.
Изявата бе по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*