Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Бели Искър, Ковачевци и Горни Окол

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 – 09 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 06.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5;

На 06.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бреза, Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Кокиче, Латинка, Люляк, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Ружа, Странджа, Тинтява, Тракия, Ул. Здравец, Ул. Здравец, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Явор;

На 06.03.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18;  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин;  Белчински Бани: П-Л V Кв,21;  Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация;  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, БКТП Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58;  Поповяне: ПИ 000368;  Рельово: №000527, извън регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5;  Ярлово: УПИ ХІІ-562, Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16;

На 06.03.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 3-та, 4-та, 49-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 54-та, 55-та, XVIII, ПП II,Кв.58;

На 07.03.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв.16, Ix-302, Kв. 41, XXIII, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв.5;  Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ VІ-162, Кв.20;  Драгушиново;  Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула , Общ.Самоков;  Панчарево: Пи000733,Яз.Искър,М.Коеджик;  Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър, Софийско Шосе;  Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод;

На 08.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бели Искър: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма;

Leave a Reply