Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Самоков и много села от общината

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 06 – 10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула, Общ.Самоков

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Маджаре: УПИ XI кв.16

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мала Църква: С. Мала Църква, Община Самоков

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Местност Лавандула, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: България, Възраждане, Ихтиманско Шосе, Йордан Йовков, Леон Крудов, Мальовица, Опълченска, Проф. Васил Захариев, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Смирненски, Цар Борис III

На 06.11.2017 г. /10:30 – 11:30 ч./ –  Самоков: Местност Язовир Искър

На 07.11.2017 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Мала Църква

На 08.11.2017 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: ул. Цар Борис III ТП Бистрица, 65231.906.282, Абаджийска, Александрова, Ангел Кънчев, Асен Карастоянов, Баба Фота, Белмекен, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Булаир, Бяла Поляна, Васил Левски, Верила, Генерал Велиаминов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Двадесет и Девети Декември, Дунав, Елин Пелин, Житна Чаршия, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Иван Вазов, Иван Йончев, Искър, Йордан Йовков, Кирил и Методи, Климент, Константин Фотинов, Коста Вальов, Луковица, Македония, Мальовица, Манастирска, Мано Филипов, Митрополитска, Мусала, Наум Хаджимладенов, Неофит Рилски, Никола Драмалиев, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Оборище, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Пашеница, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Попангелов, Пи 65231.908.409, Пирин, Рила Планина, Рилски Езера, Розова Долина, Сини Вир, Скакавец, Соколец, Софроний Врачански, Търговска, УПИ 65231.914.240, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Симеон, Център За Настаняване От Семеен Тип, Чакър Войвода, Шумнатица, Ястребец

На 08.11.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бузлуджа, Двадесет и Девети Декември, Захари Зограф, Коста Вальов, Луковица, Мусала, Никола Образописов, Пейо Яворов, Пирин, Рила Планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Център За Настаняване От Семеен Тип, Шумнатица

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, кв.58

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л Іі, Пл.№160, кв.48, УПИ I-345, кв.18

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 до Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V кв, 21

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация

На 09.11.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: №000527, Извън Регулация, УПИ -I кв.65, УПИ VII- 82, кв.5

На 09.11.2017 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л ІІ, Пл.№160, кв.48

На 09.11.2017 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне: Пи 000368

На 09.11.2017 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: .Упи Хіі-562, кв.55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, Пи 013001 Местност Св.Петка, Пи №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 кв.16

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*