Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

1 лв. е туристическият данък за нощувка в хотел в Боровец

Размерът на туристическия данък за 2013 г. ще бъде в Самоковска община от 40 стотинки до 1 лев съгласно решение на Общинския съвет. Точната стойност се определя в зависимост от местоположението и категорията на съответните средства за подслон и места за настаняване.
В Боровец напрамир хотелските комплекси ще заплащат по 1 лв. на нощувка. За обектите в Самоков тази сума е 50 ст., а за хотелите в селата и другите курорти в района – по 40 ст.
Дължимият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, заявиха от данъчното. Хотелиерите са длъжни да водят регистър на настанените туристи и на направените нощувки. Регистърът се заверява от кмета на общината в срок до 15-о число на съответния месец. В същия срок, поясниха служители, трябва да бъдат подадени и декларации по образец за реализираните нощувки.
Декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната година пък се подава от собствениците на хотели до 30 януари на следващата година.
Преди две години, както е известно, бяха направени промени в Закона за туризма, които предвиждаха туристическият данък да представлява минимум 30 % от определената цена за обявените легла. Това правило обаче се оказа неподходящо и скоро бе отменено. Така сега отново общинските съвети определят размера на туристическия данък заедно с останалите местни налози.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*