Новини, Шарен свят

12 фирми кандидатстват за ремонта на дупнишкия път

Една дузина кандидати за ремонт на пътя за Дупница са изпратили свои оферти до Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщиха от АПИ. Обособеното в обществената поръчка трасе е с дължина 32 км, а самата поръчка е разделена на две позиции – до и след Клисура. Цялата прогнозна стойност е около 22 млн. лв. без ДДС. Парите са осигурени по ОП „Региони в растеж”. Срокът за изпълнение е 15 месеца.
Процедурата бе временно спряна през септември след жалба пред Комисията за защита на конкуренцията.
Оферти, по реда на постъпването им в деловодството на АПИ, са подали обединение „Клисура 2017” /„Растер – Юг” ООД и „Автомагистрали – „Черно море” АД/, ДЗЗД „Югозапад” /„Автомагистрали Хемус” АД и „Инжстройинженеринг” ЕООД”/, „Геопът 2728” /„Геострой” АД и „Пътстрой-92” АД/, ГБС-инфраструктурно строителство АД, „ПСТ Груп” ЕАД, „Страбаг БП Региони” ДЗЗД /„Щрабак” ЕАД и „Страбак Инфраструктура Полудние” ООД-Полша/, „Път Дупница – Самоков” ДЗЗД /”Галчев Инженеринг” ЕООД и „Фармвил” ЕАД/, „Екип Път 62” ДЗЗД /”Каро Трейдинг” ЕООД, „Строймонтаж” ЕАД и „Интерпром” ЕООД/, „Трейс Груп Холд” АД, „Хидрострой” АД, ДЗЗД „АПП Клисура” /„Агромах” ЕООД и „Пътища Пловдив” АД/, „Дупница Клисура” /„Контратас Иглесиас” АД и „Мегаинвест – холд” ЕООД/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*