Новини, Шарен свят

Автобусните билети ще се издават от фискални устройства, свързани с НАП

При превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии ще се издават билети от фискални устройства, свързани с Националната агенция по приходите. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, които правителството предлага на Народното събрание. Целта е чрез засилване на контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи да се защити фискалната позиция и да се предотврати отклонението от данъчно облагане.
Предлаганата промяна не засяга действащия режим при превоз на пътници да се използват карти за пътуване, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.
Предлага се въвеждането на задължителни минимални реквизити, които трябва да съдържат билетите, използвани за превози на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Предложението е свързано с правната същност на билета, който изпълнява функциите на договор за превоз и произтичащите от това права и задължения за страните.
Законопроектът е публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации (www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=525).

Leave a Reply