Новини, Шарен свят

„Автомагистрали Хемус” и „Бекастрой” – кандидати да ремонтират улиците

Две фирми кандидатстват по обществената поръчка за основен и текущ ремонт на улиците в общината – „Автомагистрали Хемус” и „Бекастрой”. Предвидено е асфалтиране на улици в Самоков, Боровец и селата и изграждане на зони за паркиране в кварталите „Самоково” и „Възраждане” на стойност до 2,78 млн. лв. с ДДС.
Част от общата сума – 258 хил. лв., отпуска държавата за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. 1,10 млн. лв. са планирани за ремонт на пътища, част от републиканската мрежа в границите на града – трасетата за Боровец, Ихтиман и Дупница. Отделно 1,2 млн. лв. са отпуснати от Публичната инвестиционна програма „Региони в растеж“ за обновяване на шосетата до София и Костенец. За новите паркинги са заделени 120 хил. лв.
Процедурата за избор на изпълнител стартира на 29 април, когато комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината, разгледа подадените документи. Предстои да се преценят техническите възможности на кандидатите и офертите за изпълнение на поръчката. След одобряване на изпълнителя кметът ще сключи самия договор. Срокът за изпълнението му ще бъде година и половина.

Leave a Reply