Новини, Шарен свят

Автоматична телефонна централа вече работи в Общината

От 21 април в сградата на Общината е в експлоатация нова автоматична телефонна централа. След набирането на кода и тел. 666-30, 666-31 или 666-32 обаждащият се получава разяснение за вход към отделните дирекции с натискане на съответния бутон. Следва насочване към определен отдел и служител. Целта е да се подобри връзката на гражданите с конкретните специалисти, които извършват необходимите услуги.
Разбира се, продължават да са актуални и преките телефони на кмета, заместниците му, секретаря на Общината, директорите на дирекции и началниците на отдели. Тези телефони са посочени на интернет страницата на Общината.

Leave a Reply