Административни услуги могат да се заявяват електронно

С цел да не се допускат струпвания на много хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса от Общинска администрация – Самоков обръщат внимание на гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват  административни услуги, без да е необходимо да посещават на място администрацията, чрез Единния портал  – www.egov.bg –  моето пространство.
Достъпът се извършва чрез  квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден върху физически носител, облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.
Гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества –https://my.btrust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител – по стандартната процедура.
Гражданите могат да изпратят или да получат писмо, или да водят друг вид кореспонденция с Община Самоков, чрез официалния електронен адрес samokov@samokov.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Община Самоков приканва гражданите да се възползват от възможността да заплатят своите местни данъци и такси:
– по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница ePay.bg
– по интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Самоков, чрез страницата на Община Самоков за справка за данъчни задължения и плащания
Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно!

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*