Култура, Новини, Образование

“Аз уча български”

Конференция–концерт по повод приключването на проекта “Пакет Диалогово контролно-обучаващи програми “Аз уча български език” /за деца от ромски произход/” се състоя в читалище-паметник «Отец Паисий”.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007–2013” и Европейския социален фонд на ЕС. Стартът е бил даден на 27 май м. г. от сдружение “Децата на Европа” с ръководител Велислава Дюлгерова–Костова в партньорство с НУ “Д-р Петър Берон”. Стойността на проекта е била 174 хил. лв. Обхванати са били 240 деца, 30 учители и родители.
В препълнената зала след краткото слово на г-жа Костова ученици представиха немалка част от наученото.
В изпълнение на проекта са били закупени компютри, DVD, камера, мултимедия и езиков кабинет в училището. Създадена е била и нова софтуерна програма, с която децата вече работят уверено, като в занимателна форма контролират сами знанията си. Проведени са били много обучения, тренинги, кръгла маса “Предизвикателствата на различията”, училище за родители, ежемесечни анкети. Разработена е и програма за привличане в училище на деца с т. нар. образователни дефицити. Концерти и хепънинг са допринесли за взаимното опознаване на културното многообразие. Участниците са придобили самочувствие и знания, които ще бъдат използвани в бъдещи извънкласни дейности от училището.

Leave a Reply