История, Култура, Новини

Акад. Георги Марков ни гостува с книгата „Българското крушение през 1913 г.”

Своеобразно чудесно продължение на вчерашното честване на победата при Булаир бе срещата с акад. Георги Марков, автор на много исторически книги, сред които и последната – „Българското крушение през 1913 г.”. Срещата бе по инициатива на ПТГ „Никола Вапцаров” и бе осъществена с любезното съдействие на домакините от Общинската библиотека „Паисий Хилендарски”.
Представяйки книгата, литературният критик Иван Гранитски изтъкна, че описаната в нея война е най-злощастната, защото всички са срещу България. Гранитски допълни, че книгите не са само история на военните действия, но са и цялостна панорама на живота в страната ни, на показания невероятен героизъм и затова дават цялостна представа за възкресението на България.
Акад. Марков, говорейки за „Крушението…”, описа картината на състоянието на родината ни и посочи примери за откритите набези на съседите за разграбването на нашата родина. Ученият заяви, че историята се пише с факти, които трябва да се осмислят; в никой случай не трябва да се бърка с политиката. Нужно е да има историческо мислене – да се знае, че с нас не започва и не завършва историята. Трябва да познаваме миналото си, да го пазим, да го почитаме и да се гордеем с него. Всичко това прозвуча и като завет на учения към младото поколение.
В подкрепа на изявлението дойдоха и изказванията на инж. Любослав Нейчев и на Димитър Божилов, който с конкретни примери подчерта героизма на самоковските воини и на техните командири, които не са казвали: „Войници, напред!”, а „След мен, войници!”
Фоайето на библиотеката бе изпълнено до краен предел от ученици и учители от техникума и от граждани. Директорът на ПТГ „Н. Вапцаров” Георги Велев връчи на акад. Марков почетния плакет на училището, книгата „Дневник по Балканските воини през 1912 и 1913 г.” на самоковския свещеник Христо Кондоферски и „Пътешествие без предизвестие” на неговия внук Александър Кондоферски. „Дневникът…” бе връчен и на Иван Гранитски.
Почетният плакет и грамота Г. Велев връчи и на учителя инж. Любослав Нейчев, който „откликва на всяка патриотична изява”. Нейчев благодари и изтъкна, че макар и да е преподавател по компютърни технологии, е убеден, че патриотизмът е най-важното нещо в живота на човека.
Още в началото гл. библиотекар Албена Ихтиманска поздрави гостите и всички присъстващи и подчерта големия принос на акад. Г. Марков за обогатяване на историческата наука. На гостите Ихтиманска подари книгата на Мария Йончева „Златен извор” – издание на Историческия музей.
На закупилите новата му книга акад. Марков раздаде автографи.

Евгения Попова

Leave a Reply