Новини, Шарен свят

Ако подадеш данъчна декларация до 31 март, ползваш 5 % отстъпка

5 % отстъпка от дължимия данък за довнасяне ползват лицата, които подадат годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. в срок до 31 март 2015 г. по електронен път. Изискването е лицата към момента на подаване на декларацията да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични вземания.
Декларациите могат да се подават с електронен подпис или с персонален идентификационен код /ПИК/, а дължимият данък се внася в срок до 30 април.
С цел облекчаване на данъчно задължените лица със законова промяна от тази година се създаде възможност за подаване на годишни данъчни декларации по електронен път с ПИК.
Издаването на ПИК е безплатно след подаване на заявление по образец в съответния офис на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето. Заявлението може да се подаде лично или от упълномощено лице.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки може да получите от информационният център на НАП на тел. 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Leave a Reply