Новини, Туризъм, Шарен свят

Актуализират плана на парк „Витоша”

Представители на природен парк „Витоша” запознаха на 8 април кмета Владимир Георгиев, зам.-кмета Сия Шехтанова, гл. архитект Надежда Клинчева, кметовете на Ярлово и Ковачевци Васил Миленов и Йорданка Бекярова, директора на Общинското лесничейство инж. Мартин Илиев, общински съветници и служители с работата по „Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша” за периода 2015–2024 г.”
Както е известно, част от парка е на територията на нашата община.
Ландшафтният архитект Димитринка Берберова, ръководител на екипа, подчерта, че това е първа, опознавателна среща. Паркът ще се развива, като се опазват природата и животните, създават се възможности за научна дейност, запазват се традиционният поминък и се осигуряват условия за развитие на туризма и отдиха.
На основата на бъдещия 10-годишен план ще се изработят средносрочен работен план за първите 5 години, както и едногодишен оперативен план. В процеса на подготовката ще се организират работни срещи, семинари, обществени обсъждания, като се привлича и обществеността в управлението на парка.
След изказванията на градоначалника Георгиев, на кмета на Ярлово Миленов, на съветниците Данаил Попов и Николай Николов и на арх. Клинчева се оформи решение да се изпрати писмено изложение до екипа, работещ по плана, в което да се включат предложенията: да се изяснят границите на парк „Витоша” и собствеността; да се изградят в нашия район посетителски център и заслони и да се оформят добра маркировка и екопътеки. Крайната цел е да се създадат условия всеки посетител на парка да може да види красотата и богатството на природата там, както и да съдейства за нейното опазване.

Евгения Попова

Leave a Reply