Новини, Шарен свят

Актуални автобусни линии и курсове

Самоков – София: 6.30, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16.30, 18, 19 ч.
София – Самоков: 7.30, 8.30, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18.30, 20 ч.
Самоков – Злокучане: 7.10, 12.30, 18 ч.
Самоков – Говедарци: 9.45, 12.45, 17.45, 19.10 ч.
Самоков – Райово: 6.30, 7.20, 9.40, 12.40, 17.40, 19.10 ч.
Самоков – Широки дол: 6.30, 7.10, 10.30, 18.10 ч.
Самоков – Доспей: 7, 10, 14.35, 17.40 ч.
Самоков – Боровец: 7.30, 18.30 ч.
Самоков – Бели Искър: 7.10, 9.40, 13.40, 17.40 ч.
Самоков – Клисура: 8.30, 17.40 ч.
Самоков – Гуцал: 6, 17.45 ч. /през Марица и Радуил/
Самоков – Ярлово: 7.15, 15.40 ч.
Самоков – Ново село: 6.15, 8.50, 17.30 ч.
Курсове за Костенец и за Сандански няма

Leave a Reply