Крими, Новини

Акция „Зима” продължава до края на ноември

До 30 ноември ще продължи обявената в края на октомври полицейска акция „Зима”. От 9 до 22 ноември ще се проведе кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“.
Дните от 9 до 15 ноември са обявени за Седмица за пешеходна безопасност, посветена на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември. През този период ще се контролира активно спазването от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно, особено извън населените места.
От 16 до 30 ноември ще се проведе кампанията „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства. Целта е да се съдейства за техническата изправност на автомобилите и за по-културно поведение на водачите спрямо пешеходците. Водачите ще имат възможност да получат техническа консултация за изправността и подготовката на автомобила за движение при зимни условия и проверка на фаровете в техническите центрове на основните партньори на полицията в акция „Зима“.
27 ноември пък е обявен за Ден без водачи и пътници – жертви на пътя.

Leave a Reply