Новини, Туризъм, Шарен свят

Алеята за Ридо бе обновена

Изцяло обновена е пешеходната алея на Ридо, започваща от бившия китайски ресторант на ул. „Подридна”. Стръмната пътека е разширена и подравнена. От страната на по-високия скат са поставени бордюри. На няколко места са разположени масивни и оригинални столчета, пейки и масички в хармония с околната природа.
Там, където пътеката се разклонява за ресторанта /”кащето”/ и паркинга преди футболното игрище, е изградена голяма беседка. В този район алеята се свързва естествено с обновения наскоро лесопарк „Ридо”. Навсякъде са монтирани и кошчета за отпадъци.
Художествено оформено е входното пространство откъм града. Създадени са по-добри условия за разходки и излети на местните жители и на гостите на Самоков.

Leave a Reply