Здраве, Новини

Алкохолизмът вреди не само на отделния човек, но и на обществото

Алкохолните напитки съдържат етилов алкохол – вещество, което подтиска нервната система, забавя реакциите и има хипнотичен ефект. Злоупотребата с алкохол води до тежки физически, психологични и социални последствия. Негативно се повлиява и репродуктивната функция. Възникват проблеми, свързани с работното място, семейството, насилието, самоубийствата, престъпленията.
Значителни са разходите за медицински грижи за злоупотребяващите с алкохол.
Тревожно е, че през последните години намалява възрастовата граница на начална употреба на алкохол, за да достигне 12,5 години. Увеличава се рисковото пиене, свързано с честото поемане на голямо количество алкохол. Проучванията установяват, че през миналата година към 25 хил. ученици от 9 до 12 клас показват ясни симптоми за рискова употреба на алкохол.
Алкохолизмът е и сериозно фамилно заболяване. Проявява се и след силен стрес. Следствие е и от т. нар. битов алкохолизъм – всеки ден да се пийва алкохол, макар и по малко. Често два или три от тези фактори съществуват едновременно.
Алкохолизмът е заболяване, което постепенно поразява черния дроб, кръвоносната и нервната система, както и психиката на човека.
В повечето случаи алкохолиците са безпомощни пред болестта си и затова често не признават, че са болни. Алкохолизмът не се вмества изцяло в понятието “вреден навик”, както това е при тютюнопушенето. Един замърсен от токсини организъм изисква още замърсители – примерно цигари, кафе, алкохол, храна, наркотици, лекарствени препарати и др. Замърсеният организъм вече е зависим от тях.
Вредните последици от злоупотребата с алкохол засягат не само отделната личност /чрез отключването на чернодробна цироза, деменция, деградация на личността, социално изключване/, така и обществото като цяло поради нарастването на смъртността, свързана с пътно-транспортните злополуки, удавянията, агресивните действия.
Алкохолизмът е лечим при стриктно спазване на отделните лечебни етапи.
Когато се деинтоксикира организма, той не се нуждае вече от интоксиканти и човек оздравява. Това може да стане в специализирани медицински заведения, при доброволно съгласие от страна на пациента и подкрепа от страна на неговото обкръжение. Когато се лекува целият организъм, а не само заболял орган, оздравяването може да е успешно, истинско.

Регионална здравна инспекция – Софийска област

Leave a Reply