Новини, Шарен свят

Ангелина Вангелова участва в национална среща на секретарите на общини

Снимка: архив

Секретарят на Община Самоков Ангелина Вангелова взе участие в третата национална среща на секретарите от общини. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на община Правец, която бе град-домакин на проявата от 4 до 6 юли. Близо 100 бяха участниците в срещата – освен секретари на общини, така също и широк кръг общински експерти с професионален интерес и ангажименти по темите, включени в програмата.
Участие в врещата взеха гости от институции, имащи отношение към отговорностите на местната администрация и оптимизиране на действията за усъвършенстване и модернизиране на управляваните публични услуги в интерес на гражданите и местния бизнес. Във форума се включиха представители на Министерския съвет, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Държавната агенция „Електронно управление”, както и фирми, предоставящи програми, с които работят администрациите.
Основен акцент в дискусиите бяха промените в закона, чрез които вече всички заети в държавната и общинската администрация подават декларации за материалното си състояние. Друга много важна тема бе електронното управление и обединяването в обща система на данните от всички институции.

Leave a Reply