Новини, Шарен свят

Анкета за условията и заплащането на труда

В Самоков ще се проведе проучване в изпълнение на втория етап на изследването на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ под надслов „Индекс на трудовия климат”.
В града ни ще бъдат анкетирани общо 12 случайно подбрани лица. С тях ще се провеждат интервюта в домовете им. Самата анкета ще започне от ул. „Житна чаршия” в централната част на града.
Въпросите в анкетната карта са свързани с удовлетвореността от заплащането, характера и условията на труда, взаимоотношенията между ръководители и подчинени и между самите работници. Изследваните ще могат да дадат мнението си и за трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и за работното време, сигурността на работното място, обучението и възможностите за развитие, състоянието на взаимоотношенията в колектива и др.
Изследването е насочено към работещите, независимо дали са наети, самонаети или със свободни професии. В цялата страна ще бъдат анкетирани общо 3800 души.
Изследването е част от проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.

Зорница Кацарска
координатор на КНСБ в Самоков

Leave a Reply