АПИ ще ремонтира пътя за Ихтиман, пусна поръчка за проект за ремонт на 33 км

Добра вест за изтормозените самоковски, а и не само, шофьори пристигна тази сутрин. Агенция „Пътна инфраструктура” откри тръжна процедура за изработването на технически проекти за последващо извършване на основен ремонт на 111 км републикански пътища, между които е и трасето от Самоков за Ихтиман. Нашият участък е с обхват от общо близо 33 км – от км 2+100 до км 32+260 и от км 33+007,77 до км 35+700 или обща дължина от 32.853 км. Индикативната стойност на поръчката е 425 хил. лв. без ДДС.
Предвижда се бъдещите изпълнители да извършат инженерно-геоложки проучвания, геодезически замервания и конструктивно замерване на съоръженията. Те ще изготвят цялостен технически проект за основен ремонт на посочената пътна отсечка. Чрез този проект ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности по шосето и тяхната индикативна стойност. Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 ч. на 26 ноември.
Другите три обособени поръчки са за 54 км от пътя Бургас – Царево, 22 км от пътя Рудозем – Смолян и 2.4 км от пътя Кърджали – Маказа.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*