Новини, Политика

Априлската сесия на съвета се подготвя

В подготовка за априлската сесия на Общинския съвет постоянните комиси на местния парламент ще заседават в близките дни.
Комисията по законност, обществен ред и общинска собственост ще се съвещава на 16 април, вторник, от 14 ч. За същия ден от 17,15 ч. е насрочена работната среща на комисията по здравеопазване и социални дейности.
На следващия ден съответно от 16 и от 17 ч. ще заседават комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по устройство на територията и екология.
В четвъртък, на 18 април, по едно и също време – от 16 ч., ще се съвещават постоянните комисии по бюджет и финанси и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply