Новини, Политика, Шарен свят

Арендатори вече внасят рента за предоставена им земя

На сайта на Областната дирекция “Земеделие” са публикувани заповедите за определяне на имотите и масивите за ползване. Документите са подготвени на основата на сключените доброволни споразумения между собственици на земя и арендатори в съответните землища.
За стопанската 2012-2013 г. са сключени 8 доброволни споразумения за разпределяне на имотите за ползване. 59 са участниците в споразуменията, като са заявени 15 610 дка за обработване от арендатори.
От службата уточняват, че вече 45 арендатора са внесли дължимата рента в банковата сметка за чужди средства /такава сметка Общината е открила в края на октомври/. В тригодишен срок всеки собственик, отдал земеделска земя чрез споразумение, може да получи сумата от рентата си в счетоводството на Общината.
Най-висока е годишната рента за нива и ливада в землището на Продановци – 17,20 лв., а най-ниска – в землището на съседното Райово – 5 лв.
От Общинската служба “Земеделие и гори” уточниха, че сключените доброволни споразумения между собственици на земя и ползватели важат само за стопанската 2012-2013 г. и не променят собствеността на земеделската земя.

Leave a Reply