Новини, Шарен свят

Асоциация „Общински гори” ще празнува през септември в Самоков

Десетгодишнината на асоциация „Общински гори” ще бъде чествана на 25 септември в нашия град. Тогава ще се състои и 11-ото общо събрание на асоциацията.
Решението бе взето на заседание на Управителния съвет, състояло се на 22 юни в Сливен. В заседанието участва и кметът Владимир Георгиев. По покана на председателя на Управителния съвет Стефан Радев, кмет на Сливен, участие в заседанието са взели и Десислава Танева, председател на парламентарната комисия по земеделие и гори, и Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент.
На честването на юбилея през септември в града ни ще бъдат връчени грамоти и почетни плакети на активни деятели на асоциацията. Очаква се да присъстват министърът на земеделието, храните и горите, председателят на Националното сдружение на общините и др. Самоковски състави ще изнесат художествена програма.
В рамките на деловата част на форума – годишното събрание на асоциацията, ще се отчете дейността й през м. г. и ще се приемат планът и бюджетът за 2018 г.

Leave a Reply