Асфалтират улица „Мургаш“, обновяват кметството в Рельово

Продължителен основен ремонт се извършва на ул. „Мургаш“ в Трети квартал. След подмяна на водопровода тук са се наложили и корекции в канализацията. Ремонтирани са и тротоарите, като са поставени нови бордюри и е положена плътна асфалтова настилка. Изградени са дъждоприемници и самата улица се асфалтира.
Междувременно започна ремонт и на сградата на кметството в Рельово. Работата се върши в изпълнение на проект “Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, в селата Рельово, Горни и Долни Окол, Шипочан и Гуцал“. Проектът е спечелен от Община Самоков и се финансира по Оперативна програма “Развитие на селските райони”.
На кметската сграда в Рельово се подменя дограмата и се поставя топлоизолация на фасадата. Ремонтира се и покривът.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*