Култура, Новини

Аязмо в самия храм – има го в Алино

Традиционният събор в Алино се състоя на 29 август, когато още сутринта центърът на селото бе окупиран от десетки сергии с разнообразни стоки. Домакините посрещнаха и много гости от съседните села и градове. Свещ. Любомир Мишков освети курбана. Вкусното обредно ястие бе приготвено за десета поредна година от майсторите Георги Арангелов и Николай Айдаров. Раздадени бяха над 1200 порции.
Съборяните бяха приветствани от кмета на селото Борислав Брейчев, а после до късно празнуваха.
Храмът в селото е построен през далечната 1863 г. и до ден днешен е запазен в оригиналния си вид. През годините са правени ремонти само на покрива и на пода, които сега са в отлично състояние. За това заслуга имат църковното настоятелство, кметът и новият свещеник. Един от последните големи дарители е Румен Марков от Перник, който през 2003 г. дарил новоизработен владишки трон. Изключително ценните стенописи и иконостасни икони, както и аязмото вътре в самия храм са дали основание черквата да бъде обявена през 2009 г. за паметник на културата.
И тук обаче, както в повечето храмове в селата, безпаричието е причина от 4-5 години да не е довършено външното измазване на култовата сграда. Дано за събора през следващата година храмът да посрещне вярващите много по-красив и външно.

Александър Бонев

Leave a Reply