Новини, Читателски

А фекалиите на кучетата и конете?!…

Обичам чистата природа и животните!
Много наши съграждани, които имат домашни любимци – кучета, ги разхождат сутрин и вечер по улиците и парковете. Преди няколко дни, минавайки покрай жилищните блокове срещу гимназия „Константин Фотинов”, ми направи добро впечатление една госпожа. Тя разхождаше домашния си любимец. След като кучето извърши неотложна физиологична нужда, тя извади от чантата си плик, събра фекалиите и ги прибра за изхвърляне в някой контейнер.
Това деяние е похвално, не съм виждал други да го правят!
На много места са поставени кошчета за събиране на кучешките фекалии, но дали се спазва съответното разпореждане, не зная.
Идва пролет, ще се раззеленят тревите в парковете и ще лъснат кучешките изпражнения. Но там играят деца, има опасност от разнасяне на зарази, а и много граждани дори ги настъпват и разнасят нечистотиите, включително в домовете си. Разбира се, за тези нечистотии допринасят и скитащите кучета.
Преди няколко години във вестника някои бяха поставили този въпрос, но с течение на времето той се забрави. Нека в общинска наредба да се заложат тези въпроси /ако това не е направено/ и при неспазване на разпоредбите да се налагат санкции.
Подобни би трябвало да са изискванията и към конските каруци. Каруцарите не слагат подпаски на конете и фекалиите им се разнасят по улиците с всички произтичащи от това негативни последствия за градската среда и за гражданите.

Обществен природозащитник
/Б. Р. Така е подписано писмото/

Leave a Reply