Новини, Читателски

Бедни хора останаха без храна

В бившия ресторант „Кутна Хора” години наред се хранеха хора с по-ниски доходи по списъци, утвърдени от дирекцията за социално подпомагане. Доколкото ми е известно, средства се осигуряваха от Германския червен кръст със съдействието на БЧК. Тази година спонсорът е съобщил, че вече не може да подпомага нашите нуждаещи се съграждани. Посред зима тези хора, които са и в крайно тежко материално положение, останаха без топла храна.
Не е ли възможно да им помогнат Дирекцията за социално подпомагане, Домашният социален патронаж, Общината? Може би ще се заинтересуват и фирми, сдружения или по-състоятелни частни лица?
Става въпрос за 15 човека, които са обречени на глад в студената зима…

К. Андонов

Leave a Reply