Новини, Шарен свят

Безкасовите плащания нарастват

Двойно са се увеличили през първото полугодие транзакциите през т. нар. ПОС терминали и съответните приходи в сравнение с цялата 2012 г., информираха от общинската администрация.
Община Самоков е сред първите 5 общини в страната, които са въвели плащания по безкасов път. Така се улесняват гражданите, а освен това се изпълняват законовите постановки за ограничаване на разплащането в брой.
Данните сочат, че през първите шест месеца на тази година транзакциите са 316, а приходите от тях – 26 123 лв., докато през цялата минала година са отчетени 155 транзакции и приходите от тях са 15 909 лв. Това показва, че все повече граждани се възползват от предоставената им възможност да плащат чрез дебитна или кредитна карта.
Задължения към Общината може да се плащат и чрез системата на „Изипей”. Тази възможност съществува още от началото на миналата година. Може да се плаща на всички гишета на организацията, включително и в почивните дни.
Като цяло плащанията по безкасов път в общината са въведени от около година и половина, когато са реформирани т. нар. фронт офиси на деловодството така, че гражданите да получават услуги без да се редят на няколко места.

Leave a Reply