Новини, Шарен свят

Безопасни общности за децата

Работна среща по проект „Безопасни общности” се проведе на 7 ноември в офиса на фондация “Социален консултативен център”.
Участваха представители на партньорите по проекта – Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, сдружение „Партньори – Самоков”, училищата „Митрополит Авксентий Велешки” и „Св. св. Кирил и Методий”, Социалния център и Детската педагогическа стая, психолози от плевенското сдружение „Малки стъпки” и наблюдаващият експерт от водещата организация по проекта – софийският център за приобщаващо образование.
Повече от два часа партньорите обсъждаха своето взаимодействие в усилията за закрила на детето. Предстои изборът на модел за работа, който да осигури бърза и адекватна реакция в случай на насилие над дете.
В изпълнение на проекта на 15 ноември ще се състои и кръгла маса в столицата.

Leave a Reply