Безработицата в община Самоков постепенно спада до средната за страната

През януари т. г. безработицата в общината е била 7.8 %. Това означава, че показателят се приближава към средния за страната, който през първия месец на новата година е бил 6.4 %. В сравнение с декември м. г. хората без работа в района са с 10 повече и сега са общо 1223, но спрямо миналогодишния януари безработните при нас са намалели с 2.7 % /406 души/.
Безработните жени са значително повече – 57.5 %. Младежите до 29 г. без работа пък са 16 %. Сравнително висок остава делът на висшистите без работа – 6.5 %. Най-много сред безработните са хората със средно образование – 39.5 %.
През януари общо 178 души са започнали работа, като най-много от тях – в сферата на туристическия бизнес. 229 пък са новорегистрираните безработни.
От Бюрото по труда казаха още, че намалява броят на продължително безработните /за такива се смятат хората без работа за период, по-дълъг от 1 г/. Сега те са 180 души, а по това време на м. г. са били 653.
От бюрото напомниха, че до края на февруари продължава приемането на документи по програма „Родители в заетост”. Досега заявления са подали 7 родители, а същевременно 6 души кандидатстват за детегледачи. Самите детегледачи ще се назначават за срок до 18 месеца, ако детето не посещава детска градина.
На 15 февруари е приключило приемането на заявки от работодатели за свободни работни места, а на заседанието на Съвета за сътрудничество на 20 февруари е одобрен и списъкът на работодателите, с които в едномесечен срок трябва да бъдат сключени договори.
Одобрени са по едно работно място по чл. 50 /за малки предприятия до 5 заети/ за „Барс 06” ЕООД /общ работник/, ЕТ „Мария Димитрова – Хрис” /продавач-консултант/ и „Белла стил 2015” ООД /маникюрист/. На наетите ще се осигури 18-месечна заетост при заплата 450 лв. плюс осигуровки. Девет месеца средствата ще се осигуряват от Бюрото по труда, а следващите 9 месеца – от съответната фирма.
По чл. 53 а /за майки с деца до 5 г./ е утвърдено едно място за продавач-консултант в „Захарно петле” ООД с едногодишна заетост с основна заплата 450 лв. плюс осигуровки, като 6 месеца заплатата ще се осигурява от бюрото, а следващите 6 месеца – от предприятието.
По програма за продължително безработни – компонент 1 /частен сектор/ е одобрено „Ранови” ЕООД с едно място с 12-месечна заетост при заплата 560 лв. плюс осигуровки. По компонент 2 /общински предприятия/ е одобрено едно място за Регионалния център за управление на отпадъците за 1 г. при заплата 560 лв. плюс осигуровки.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*